Загальна інформація


ЗНО

Витяг

із ЗАГАЛЬНОГО ПОРЯДКУ проведення зовнішнього незалежного оцінювання

(постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 р. № 1232)


Громадське спостереження та державний контроль

54. Громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується шляхом відкритості та прозорості, широкого та об’єктивного інформування громадськості про його проведення.


55. Громадські об’єднання, батьківські комітети, піклувальні ради закладів освіти, засоби масової інформації можуть брати участь у громадському спостереженні за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання через уповноважених представників.


57. Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання затверджується МОН.Витяг

з Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

(наказ МОНУ від 10.01.2017 № 25)


V. Проведення зовнішнього оцінювання

13. Громадське спостереження здійснюється відповідно до вимог Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 листопада 2011 року N 1354, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1481/20219 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2016 року N 20).
ЄВІ/ЄФВВ

Витяг

з Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

(наказ МОНУ від 05.04.2019 №441)


ХІ. Громадське спостереження

1. Громадське спостереження за перебігом вступних випробувань забезпечується шляхом відкритості та прозорості, широкого та об’єктивного інформування громадськості про його проведення.


2. Громадські організації, засоби масової інформації, міжнародні організації та учасники проектів міжнародної технічної допомоги можуть брати участь у громадському спостереженні за проведенням вступних випробувань через уповноважених представників.


3. Організаційні та функціональні засади громадського спостереження за проведенням вступних випробувань, права та обов’язки громадських спостерігачів визначаються відповідно до вимог Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 листопада 2011 року № 1354, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1481/20219 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2016 року № 20)Реєстрація


Витяг

з Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 № 1354 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2016  № 20) IV. Реєстрація громадських спостерігачів

1. Реєстрація громадських спостерігачів здійснюється Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням суб’єктів громадського спостереження.

2. У поданні про реєстрацію громадських спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, роки народження, а також адміністративно-територіальна одиниця (область), де планується проведення громадського спостереження. Подання скріплюється печаткою відповідного органу (організації чи навчального закладу).

До подання додаються:

 зобов’язання осіб, вказаних у поданні, дотримуватися визначених цим Положенням прав та обов’язків громадського спостерігача;

копії документів, що посвідчують особу, представників суб’єктів громадського спостереження;

 згоди осіб, вказаних у поданні, на обробку персональних даних, оформлені відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3. Строк реєстрації громадських спостерігачів становить 5 робочих днів з дня отримання подання, оформленого згідно з вимогами пункту 2 цього розділу.

4. Український та регіональні центри оцінювання якості освіти можуть відмовити у реєстрації громадських спостерігачів у разі порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ цього Положення та пункту 2 цього розділу.

5. Громадські спостерігачі отримують посвідчення, що підтверджують їхні повноваження.

У посвідченні обов’язково зазначається адміністративно-територіальна одиниця, у межах якої він має право здійснювати свої повноваження.

6. Посвідчення видається громадському спостерігачеві особисто або представникові суб’єкта громадського спостереження на підставі довіреності, виданої керівником суб’єкта громадського спостереження.

Факт отримання посвідчення підтверджується підписом в журналі обліку посвідчень громадських спостерігачів.

7. Український та регіональні центри оцінювання якості освіти оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах переліки суб’єктів громадського спостереження, представників яких зареєстровано як громадських спостерігачів за проведенням ЗНО. Перелік оновлюється щотижня протягом строку проведення ЗНО.
Перейти до сервісуТелефон для довідок – (057) 705 07 37Для реєстрації громадських спостерігачів документи необхідно подати до Харківського РЦОЯО

(майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022)
Top