Особливості реєстрації на додаткову/спеціальну сесії


ПосиланняЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Харківського регіонального
центру оцінювання якості освіти
05.08.2022 № 46-О


Механізм реєстрації для проходження у 2022 році магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту під час додаткових, спеціальних сесій у Харківському РЦОЯО


І. Загальні положення

1. Цей Механізм розроблено на основі наказів Українського центру оцінювання якості освіти від 12.07.2022 № 49 «Про затвердження Особливостей реєстрації для проходження у 2022 році магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту під час додаткових, спеціальних сесій», від 19.07.2022 №56 «Про затвердження графіків проведення у 2022 році основних, додаткових, спеціальних сесій магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту».

Дія цього Механізму поширюється на зону обслуговування регіонального центру – Полтавська, Сумська, Харківська області (на території обслуговування якої розміщено заклади вищої освіти (їх структурні підрозділи), що здійснили реєстрацію на магістерський тест навчальної компетентності та/або магістерський комплексний тест).


2. Порядок регулює механізм реєстрації для участі в додаткових та/або спеціальних сесіях магістерського тесту навчальної компетентності (далі – МТНК) та/або магістерського комплексного тесту (далі – МКТ).


II. Механізм реєстрації для участі в додаткових та/або сесіях МТНК та/або МКТ

1. Участь у додаткових та/або спеціальних сесіях можуть узяти вступники, яких було зареєстровано для проходження МТНК та/або МКТ, але які з поважних причин не змогли:

1.1. взяти участі в основній сесії та/або додатковій сесіях МТНК та/або МКТ;

1.2. завершити виконання тесту під час основної та/або додаткової сесіях МТНК та/або МКТ (через різке погіршення стану здоров’я вступника або дострокове припинення виконання тесту в тимчасовому екзаменаційному центрі внаслідок виникнення нестандартних ситуацій (обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я вступників, або через неможливість створення належних умов для виконання завдань вступних випробувань тощо)).


2. Для участі в додаткових та/або спеціальних сесіях МТНК та/або МКТ:

2.1. Необхідно подати для розгляду Заяву за визначеною формою, у визначений термін, із зазначенням назви населених пунктів, які затверджені для проведення МТНК та/або МКТ для основної та додаткової сесій.

2.2. Заява має бути надіслана на електронну адресу Харківського РЦОЯО org_metod@zno-kharkiv.org.ua

Форми Заяв та Переліки населених пунктів, які затверджені для проведення МТНК та/або МКТ для основної та додаткової сесій, розміщена на сайті Харківського РЦОЯО у розділі «Вступні до магістратури» https://zno-kharkiv.org.ua

2.3. Терміни подання Заяв:


2.3.1. для участі в додаткових сесіях

для вступників, які з поважних причин не змогли взяти участі в МТНК та/або МКТ для вступників, які з поважних причин не змогли завершити виконання тесту МТНК та/або МКТ
22-26.08.2022 (всі основні сесії МТНК та/або МКТ) 10-12.08.2022 (сесія МКТ 10.08.2022)
11-13.08.2022 (сесія МТНК 11.08.2022)
15-17.08.2022 (сесія МТНК 15.08.2022)
16-18.08.2022 (сесія МТНК 16.08.2022)

2.3.2. для участі в спеціальних сесіях

для вступників, які з поважних причин не змогли взяти участі в МТНК та/або МКТ для вступників, які з поважних причин не змогли завершити виконання тесту МТНК та/або МКТ
12-16.09.2022 (всі основні та/або додаткові сесії МТНК та/або МКТ) під час основної сесії
10-12.08.2022 (сесія МКТ 10.08.2022)
11-13.08.2022 (сесія МТНК 11.08.2022)
15-17.08.2022 (сесія МТНК 15.08.2022)
16-18.08.2022 (сесія МТНК 16.08.2022)

під час додаткової сесії
07-09.09.2022 (сесія МКТ 07.09.2022)
08-10.09.2022 (сесія МТНК 08.09.2022)

3. Харківський РЦОЯО здійснює розгляд поданих Заяв:

3.1 щодо участі у додатковій сесії в період 24-31.08.2022;

3.2 щодо участі у спеціальній сесії в період 16-22.09.2022.

За результатами розгляду:

на інформаційних сторінках «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури» Український центр оцінювання якості освіти розміщує запрошення для участі в додаткових та/або спеціальних сесіях МТНК та/або МКТ (не пізніше ніж за три календарних дні до проведення) – вступникам, щодо яких прийнято рішення про допуск до участі;

Харківський РЦОЯО надсилає лист про відмову в реєстрації для участі в додаткових та/або спеціальних сесіях МТНК та/або МКТ на адресу, зазначену в Заяві, – вступникам, щодо яких прийнято рішення про відмову в реєстрації для участі.Top