Звернення громадянВідповідно до Закону України «Про звернення громадян» Статті 5. Вимоги до звернення:


Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне). Звернення може бути усним чи письмовим.
Усне звернення викладається на особистому прийомі – вівторок, четвер з 10-00 до 13-00 або за допомогою засобів телефонного зв’язку – 057 705 07 37
Письмове звернення надсилається поштою – майдан Свободи, 6, к.463, м. Харків, Харківська область, 61022 або передається особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.
Також звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення)
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Таким чином, електронне звернення, якщо воно надсилається без використання електронного цифрового підпису, може мати вигляд скан-копії та/або фото копії.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» Статті 20. Термін розгляду звернень громадян:
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.
На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
Top