Загальна інформація

Закон України «Про освіту»


Стаття 51. Сертифікація педагогічних працівників


1. Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.


2. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.


3. Формування та забезпечення функціонування системи сертифікації педагогічних працівників здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.


4. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.


5. Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології. Педагогічні працівники, які мають сертифікат, можуть залучатися до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.


6. Положення про сертифікацію педагогічних працівників розробляються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади освіти, та затверджуються Кабінетом Міністрів України.


Детальна інформація за покликанням на сайті Українського центру оцінювання якості освітиОсобливості


У 2020 році в сертифікації педагогічних працівників зможуть взяти участь до 2 тисяч вчителів початкових класів. Щоб охопити всі регіони України, Міністерство освіти і науки визначило максимальний обсяг заяв, які можуть бути подані від кожної з областей на пропорційних засадах (залежно від наявної кількості вчителів початкової школи).

Гранична чисельність вчителів початкових класів, які зможуть зареєструватися для проходження сертифікації, в областях обслуговування Харківського РЦОЯО складає:


– Полтавська область – 69 осіб;

– Сумська область – 49 осіб;

– Харківська область – 108 осіб.


Реєстрація для проходження сертифікації триватиме з 15 до 31 січня включно. Особливості процедури реєстрації за покликанням

Зауважимо, проведення сертифікації педагогічних працівників регулює нова Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників» від 24 грудня 2019 р. № 1094.
Top