Вітаємо Вас у сервісі реєстрації Громадських Спостерігачів


Засоби масової інформації та їхні представники, здійснюючи спостереження за перебігом незалежного тестування з метою висвітлення його перед громадськістю, можуть вести фото- та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення незалежного тестування, крім періоду безпосереднього виконання учасниками сертифікації завдань тесту в аудиторіях