Головне меню
Контакти

Адміністрування


Новини / Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в Полтавській області

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 121-р та наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2016 №500 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2016 р. за № 760/28890) за сприяння Проекту USAID «Справедливе правосуддя», Координатора проектів ОБСЕ в Україні вперше в порядку експерименту 23 липня 2016 року було проведено вступні випробування під час вступу для здобуття ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

В експерименті взяли участь 9 вищих навчальних закладів (їх структурних підрозділів):

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Одеський національний морський університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Особливості проведення експерименту вступних випробувань

Для участі у конкурсному відборі під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у  вищих навчальних закладах-учасників експерименту обов’язковим є подання до приймальних комісій результатів вступних випробувань в порядку експерименту.

Розроблення, рецензування, апробацію тестових завдань забезпечували представники вищих навчальних закладів робочої групи, організованої Міністерством освіти і науки України.

Структура тесту вступних випробувань містила 3 блоки тестових завдань: «Тестування загальних навчальних правничих компетентностей» (ТЗНПК) – 60 хвилин виконання, «Право» – 120 хвилин, «Англійська мова» – 60 хвилин.

Блок ТЗНПК складався з секцій завдань: Критичне мислення, Аналітичне мислення, Логічне мислення.

Вступники-учасники експерименту, які не вивчали англійську мову під час здобуття ступеня бакалавра, під час подання документів до приймальної комісії засвідчили бажання складати вступне випробування з іншої іноземної мови у вищому навчальному закладі.

У Полтавській області на базі приймальної комісії відповідного вищого навчального закладу було зареєстровано 143 учасники експерименту. З них з’явилося – 139 осіб.

У м. Полтава проведення даного тестування було організовано на базі Полтавської гімназії №17 Полтавської міської ради Полтавської області (оскільки, створення пунктів в приміщеннях вищих навчальних закладів-учасників експерименту не допускається).

Вступні випробування  в порядку експерименту пройшли за технологією зовнішнього незалежного оцінювання з дотриманням умов конфіденційності та об’єктивного й неупередженого оцінювання знань.

 

Результати вступних випробувань в порядку експерименту

Результати вступних випробувань в порядку експерименту використовуються з метою:

  • прийому на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту або визначених ними структурних підрозділах;
  • вивчення стану функціонування системи юридичної освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

Оцінки за шкалою 100-200 балів визначаються окремо за кожним з блоків тестових завдань («Право», «ТЗНПК», «Англійська мова»).

Рейтингові оцінки за блоками «Право» та «Англійська мова» встановлюються лише тим вступникам-учасникам експерименту, які подолали поріг «склав/не склав» (мінімальна рейтингова оцінка «100 балів» відповідає значенню порогового бала «склав/не склав»).

До 25 липня 2016 року відповіді до завдань тесту оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та вищих навчальних закладів.

Організацію роботи пунктів обробки матеріалів вступних випробувань забезпечує Український центр оцінювання якості освіти на базі регіональних центрів.

26 липня 2016 року завершується обробка  бланків відповідей та документів пунктів тестування.

Результати вступних випробувань в порядку експерименту передаються Українським центром до Єдиної державної електронної бази з питань освіти до 27 липня 2016 року.