Прийом директором

вівторок, четвер

з 1000 до 1300

Головне меню
Контакти

Адміністрування


Громадське спостереження / Положення про ГС

З 23.01.2017 року розпочато реєстрацію громадських спостерігачів

Витяг

з Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 № 1354 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2016  № 20)

 І. Загальні положення

1. Громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО) здійснюється з метою забезпечення його відкритості та прозорості, широкого та об'єктивного інформування громадськості про його проведення.

2. Це Положення визначає організаційні та функціональні засади громадського спостереження за проведенням ЗНО, права та обов'язки громадських спостерігачів.

 II. Етапи проведення ЗНО, на яких здійснюється громадське спостереження

1. Громадське спостереження здійснюється на таких етапах організації та проведення ЗНО:

реєстрація осіб, які виявили бажання пройти ЗНО;

проведення ЗНО в пунктах проведення ЗНО;

визначення результатів ЗНО;

засідання апеляційної комісії;

засідання регламентних комісій при регіональних центрах (далі - регламентна комісія);

засідання експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - експертна комісія з визначення рейтингової оцінки), експертних груп про регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі - регіональна експертна група).

2. Громадське спостереження не поширюється на:

процес укладання, виготовлення та тиражування завдань сертифікаційних робіт;

організаційно-технологічні процеси, пов'язані із підготовкою до проведення ЗНО;

технічні заходи, що вживаються для адміністрування програмно-апаратних комплексів, які використовуються для визначення результатів ЗНО.

3.Під час здійснення громадського спостереження не підлягає поширенню така інформація з обмеженим доступом:

службова інформація Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, визначена відповідними переліками;

конфіденційна інформація, яка обробляється в Українському та регіональних центрах оцінювання якості освіти, зокрема персональні дані учасників ЗНО та фахівців, залучених до організації та проведення ЗНО.

 IV. Реєстрація громадських спостерігачів

1. Реєстрація громадських спостерігачів здійснюється Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням суб'єктів громадського спостереження.

2. У поданні про реєстрацію громадських спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, роки народження, а також адміністративно-територіальна одиниця (область), де планується проведення громадського спостереження. Подання скріплюється печаткою відповідного органу (організації чи навчального закладу).

До подання додаються:

 зобов'язання осіб, вказаних у поданні, дотримуватися визначених цим Положенням прав та обов'язків громадського спостерігача;

копії документів, що посвідчують особу, представників суб'єктів громадського спостереження;

 згоди осіб, вказаних у поданні, на обробку персональних даних, оформлені відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3. Строк реєстрації громадських спостерігачів становить 5 робочих днів з дня отримання подання, оформленого згідно з вимогами пункту 2 цього розділу.

4. Український та регіональні центри оцінювання якості освіти можуть відмовити у реєстрації громадських спостерігачів у разі порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ цього Положення та пункту 2 цього розділу.

5. Громадські спостерігачі отримують посвідчення, що підтверджують їхні повноваження.

У посвідченні обов'язково зазначається адміністративно-територіальна одиниця, у межах якої він має право здійснювати свої повноваження.

6. Посвідчення видається громадському спостерігачеві особисто або представникові суб'єкта громадського спостереження на підставі довіреності, виданої керівником суб'єкта громадського спостереження.

Факт отримання посвідчення підтверджується підписом в журналі обліку посвідчень громадських спостерігачів.

7. Український та регіональні центри оцінювання якості освіти оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах переліки суб'єктів громадського спостереження, представників яких зареєстровано як громадських спостерігачів за проведенням ЗНО. Перелік оновлюється щотижня протягом строку проведення ЗНО.

 

Відповідальна особа за реєстрацію громадських спостерігачів, методист  ХРЦОЯО –  Якушева Олена Сергіївна, (057) 705 07 37

Для реєстрації громадських спостерігачів документи необхідно подати до Харківського РЦОЯО (майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022)